Apartment Superior

Price list 2 people - 190 zł
3 people - 220 zł
4 people - 250 zł
Ceny mogą ulec zmianie w trakcie trwania imprez masowych lub świąt. Przy pobycie na 1 dobę + 20pln.

35m - for up to three people. Single beds or combined.

Available in the apartment:
  • kitchenette
  • bathroom