§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamentach Stary Port. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów Stary Port.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu, w każdym apartamencie, a także na stronie www.apartamentystaryport.pl

 

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Apartament wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Obiekt noclegowy może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Obiekt noclegowy zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamentach w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za pobyt.

 

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. W apartamentach mogą przebywać wyłącznie goście zameldowani . Gość nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. W przeciwnym razie za pobyt osoby nie zameldowanej gość uiści opłatę 150 pln za każdy dzień jej pobytu, Obiekt noclegowy może obciążyć kartę kredytową gościa.
 3. Obiekt noclegowy może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu apartamentów lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu noclegowego lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
 4. Obiekt noclegowy zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 5. W przypadku nie pojawienia się gościa w dniu przyjazdu w Apartamentach Stary Port lub w przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt noclegowy nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§4 USŁUGI

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie , co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Obiekt Noclegowy Apartamenty Stary Port zapewnia Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • uprzejmą obsługę
  • sprzątanie apartamentu 1 raz w tygodniu , wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentów Stary Port pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Apartamentów ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych Apartamentów, powstałe z jego winy lub z winy przebywających z nim osób. Obiekt noclegowy zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt noclegowy może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu noclegowego, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentów.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło,wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zakręcić krany pozamykać okna , oraz zamknąć drzwi na klucz.

 

§6 CISZA NOCNA

 1. W Apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny  22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Zwierzęta nie są akceptowane !!
 2. W apartamentach oraz całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu .
 3. Nie  przestrzeganie  zakazu  palenia skutkuje  opłatą  500 pln .
 4. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamenty Stary Port 85-068 Bydgoszcz ul. Stary Port 9 wyłącznie w celu meldunkowym i powiadomieniach o aktualnych promocjach.

 

Regulamin Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną wystawianą gościom korzystającym z usług “Apartamentów Stary Port” w Bydgoszczy ul. Stary Port 9 oraz “Apartamentów Na Starówce” w Bydgoszczy ul. Długa 25.
 2. Warunkiem otrzymania karty jest przynajmniej jednorazowe skorzystanie z zakwaterowania w w/w apartamentach oraz wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego,oraz akceptację regulaminu.
 3. Użytkownik Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na gromadzenie, i przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu w celu rozliczania zniżek w ramach regulaminu oraz otrzymywanie ofert drogą elektroniczną.
 4. Karta Stałego Klienta uprawnia jej posiadacza do : -5% zniżki na usługi noclegowe przy pobytach od minimum 2 do 6 noclegów ,oraz – 10% zniżki na usługi noclegowe przy pobytach od 7 i więcej noclegów.
 5. Zniżki naliczane są od cen obowiązujących w danym dniu zgodnie z cennikiem pod warunkiem, że rezerwacja została złożona bezpośrednio w obiekcie ,lub telefonicznie . Zniżki nie dotyczą rezerwacji dokonanych za pośrednictwem portali rezerwacyjnych typu Booking lub innych.
 6. Osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Stałego Klienta jest wyłącznie jej użytkownik, zniżki udziela się po jej okazaniu w dniu przyjazdu.
 7. Zniżki wynikające z posiadania Karty Stałego Klienta nie łączą się z innymi promocjami, okazjonalnymi obniżkami skierowanymi do klientów Apartamentów. Posiadacz karty sam wybiera korzystniejszą dla niego formę promocji.
 8. Karta jest ważna bezterminowo.
 9. Obiekt noclegowy Apartamenty Stary Port zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się na stronie www.apartamentystaryport.pl
 10. Obiekt noclegowy Apartamenty Stary Port zastrzega sobie w szczególnych wypadkach prawo nie wydawania Karty lub jej unieważnienie bez podania przyczyny.